انواع اکوکاردیوگرافی های تخصصی:

توسط دکتر سعیدی در مطب و بیمارستان آتیه انجام می شود

  • اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی
  • اکو از راه مری
  • دوبوتامین استرس اکو
  • اکوی سه بعدی و چهار بعدی
  • اکو با تزریق کنتراست
  • اکوی بافتی قلب
  • کالر داپلر و سونوگرافی عروق کاروئید گردن
  • تست ورزش
  • آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان
  • هولترمانیتورینگ ریتم قلب و فشار خون