آنژین صدری یک احساس ناراحتی ...

  • آنژین صدری

آنژین صدری یک احساس ناراحتی در قفسه سینه است این ناراحتی ممکن است به صورت درد، سوزش، احساس فشار، خستگی و یا هر نوع حالت ناخوشایند دیگر رخ دهد که معمولاً به علت ناکافی بودن جریان خون عروق خونرسانی کننده قلب به عضله قلب ایجاد می شود.

  • ویژگی های آنژین صدری

محل ناراحتی: فرد مبتلا نمی تواند با انگشت خود محل درد را نشان دهد زیرا درد در یک منطقه مانند نیمه چپ قفسه صدری منتشر شده است.

مدت ناراحتی: حدود 5-3 دقیقه است و در طی این مدت چنان چه فرد به استراحت بپردازد ناراحتی از بین می رود، همچنین این درد به قرص نیتروگلیسرین جواب می دهد و به ندرت بیش از 10 دقیقه طول می کشد.

عوامل ایجاد کننده: هر عاملی که سبب افزایش کار قلب شود مانند فعالیت بدنی یا هیجان های بیش از حد، سبب افزایش نیاز عضله قلب به اکسیژن و بروز آنژین قلبی می شود.

  • علت

وقتی عروق خونرسانی کننده عضله قلب تنگ و مسدود می شود عضله قلب قادر به تأمین خون لازم نمی باشد در نتیجه میزان اکسیژن عضله قلب برای رفع نیاز متابرمیک کافی نبوده و سلول های عضله قلب دچار ایسکمی (خونرسانی ناکافی) می شوند.

  • تشخیص

اغلب با بررسی تظاهرات بالینی و شرح حال دقیق بیماری تشخیص داده می شود. بررسی های تشخیصی دیگر عبارتند از:

1. گرفتن نوار قلب

2. تست ورزش

3. اسکن ایزوتوپ

4. اکوکاردیوگرافی

5. آنژیوگرافی شریان کرونری

  • درمان

1. درمان دارویی

2. کنترل عوامل خطر آفرین

  • در صورت شروع حمله آنژین صدری به ترتیب اقدام نمایید:

1. کلیه فعالیت های خود را متوقف کنید و بنشینید یا دراز بکشید. قرص زیرزبانی نیترو گلیسرین را سریعاً زیر زبان قرار داده و تا قطع کامل درد استراحت کنید.

2. در زمان درد حداکثر تا سه عدد قرص زیرزبانی نیترو گلیسرین و به فاصله هر 10 دقیقه به صورت زیرزبانی استفاده کنید. اگر درد کاهش نیافت سریعاً باید به نزدیکترین مرکز درمانی مراجعه نمایید خطر سکته قلبی وجود دارد.

3. داروهای تجویز شده توسط پزشک را حتی اگر هیچ علامت بالینی نداشته باشید حتماً مصرف کنید.

4. از مصرف خودسرانه داروها بدون نسخه پزشک خودداری کنید.

5. از برخورد با وضعیت های پراسترس اجتناب نمایید.

6. بین کار و فعالیت در فواصل مناسب استراحت کنید. دوره های مختصر استراحت در طول روز داشته باشید.

7. برنامه و میزان فعالیت های روزانه در حدی باشد که باعث درد قفسه سینه یا تنگی نفس و خستگی نشود.

8. حداقل امکان از قرار گرفتن در آب و هوای سرد پرهیز نمایید.

9. از انجام فعالیت هایی که به تلاش زیاد احتیاج دارند و ورزش های ناگهانی و ایزومتریک خودداری نمایید.

10. در صورت امکان و حتی المقدور افزایش وزن نداشته باشید.

11. در تمامی اوقات قرص های زیرزبانی نیتروگلیسرین را همراه خود داشته باشید.

12. از غذاهای سبک و وعده های زیاد اما با حجم کم استفاده نمایید.

13. از خوردن غذاهای پرچرب سرخ کرده و آماده و در ضمن از پرخوری پرهیز نمایید.

14. استعمال دخانیات را متوقف کنید و از بودن با یک فرد سیگاری در یک اتاق پرهیز نمایید.